Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM


Công Phượng, Lee Nguyễn và Đặng Văn Lâm là những ngôi sao sáng nhất trong đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM.

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 1.Thủ môn: Đặng Văn Lâm | HAGL: 2011-2014 | TPHCM: 2014

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 2.Trung vệ: Nguyễn Hữu Tuấn | HAGL: 2020-hiện tại | TPHCM: 2011-2020

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 3.Trung vệ: Nguyễn Tăng Tiến | HAGL: 2016-2018 | TPHCM: 2018-hiện tại (Ảnh: FBNV)

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 4.Trung vệ: Phạm Hoàng Lâm | HAGL: 2019 | TPHCM: Hiện tại (Ảnh: FBNV)

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 5.Hậu vệ phải: Lê Văn Sơn | HAGL: 2015-hiện tại (đang cho Bình Dương mượn) | TPHCM: 2020 (Ảnh: FBNV)

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 6.Hậu vệ trái: Lê Đức Lương | HAGL: 2013-hiện tại | TPHCM: 2020 (Ảnh: FBNV)

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 7.Tiền vệ trung tâm: Tiêu Exal | HAGL: Hiện tại | TPHCM: 2020

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 8.Tiền vệ trung tâm: Phan Thanh Hậu | HAGL: 2015-2020 | TPHCM: Hiện tại

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 9.Tiền vệ tấn công: Lee Nguyễn | HAGL: 2009-2010 | TPHCM: Hiện tại

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 10.Tiền đạo: Lê Hoàng Thiên | HAGL: 2011-2016 | TPHCM: 2018-2019 (Ảnh: FBNV)

Công Phượng, Lee Nguyễn và đội hình cầu thủ từng khoác áo cả HAGL lẫn TPHCM - Ảnh 11.Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng | HAGL: 2015-hiện tại | TPHCM: 2020


Xem thêm: Blog